Alaninaminotransferas, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ALAT
Rapportnamn: P-ALAT
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mikrokat/L 
​<1 år​<0,85
​1-5 år​<0,50
​6-17 år​<0,52
​Vuxna Kvinnor​<0,76
​Vuxna Män​<1,1
 
Referenser:
Colantonio DA et al. Clin Chem; 2012;58:854-68
Ridefeldt P et al. Scand J Clin Lab Invest. 2018;78:365-72
Simonsson P et al. Läkartidningen 2004;101:901-5
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja