Alaninaminotransferas, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ALAT
Rapportnamn: P-ALAT
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L 
<1 år <0,85
1-5 år <0,50
6-17 år <0,52
≥18 år kvinnor <0,76
≥18 år män <1,1
Referenser:
Colantonio DA et al. Clin Chem; 2012;58:854-68
Ridefeldt P et al. Scand J Clin Lab Invest. 2018;78:365-72
Simonsson P et al. Läkartidningen 2004;101:901-5
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja