Adiponektin-Leptin, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ACRP-30
  • Adipo-Q
  • APM-1
Rapportnamn: S-Adiponektin
Indikationer / kompletterande analyser:

Adiponektin är ett fettvävsderiverat protein som är inverst (sänkt) korrelerat till typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och fetma. Adiponektin har en insulinkänslighetsfrämjande effekt och sänker P-Glukos och fria fettsyror. Den är intressant att mäta vid utvecklande av läkemedel för fetma och diabetes typ 2.Ökande Adiponektinkoncentrationer från låga nivåer ter sig indikera förbättrad insulinkänslighet vid diabetes typ 2 och metabolt syndrom.

Leptin är ett anorexigent protein som är proportionellt förhöjt hos obesa individer och indikator för fettmetabolismen.

Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar


Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G


Centrifugerat prov:

  • Kylt, max 24 timmar


Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst, vid längre än 24 timmars förvaring
Referensintervall:

Adiponektin

Enhet: mg/L

Köns- och åldersindelade referensintervallen, framtagna av företaget Mediagnost återfinns i  tabeller, länk till webbsida med tabellerna.​

OBS! S-Adiponektin i tabeller uttrycks i µg/mL, vilket motsvarar enheten mg/L.

Leptin 

Enhet: mikrog/L

Köns-, BMI- och åldersindelade referensintervallen framtagna av företaget Mediagnost återfinns i tabeller, lä

Enhet: mikrog/L

Köns-, BMI- och åldersindelade referensintervallen framtagna av företaget Mediagnost återfinns i tabeller, länk till webbsida med tabellerna​.​

Svarsrutiner:
Analys utförs en till två gånger per månad.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Gruppens ingående analyser kan inte beställas enskilt.