Adiponektin, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ACRP-30
  • Adipo-Q
  • APM-1
Rapportnamn: S-Adiponektin
Indikationer / kompletterande analyser:
Fettvävsderiverat protein som är inverst (sänkt) korrelerat till typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och fetma. Adiponektin har en insulinkänslighetsfrämjande effekt och sänker P-Glukos och fria fettsyror. Den är intressant att mäta vid utvecklande av läkemedel för fetma och diabetes typ 2.Ökande Adiponektinkoncentrationer från låga nivåer ter sig indikera förbättrad insulinkänslighet vid diabetes typ 2 och metabolt syndrom.
Kan kompletteras med mätning av till exempel S-Leptin.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring avhälls serum och skickas fryst.
Referensintervall:

Enhet: mg/L

Köns- och åldersindelade referensintervallen, framtagna av företaget Mediagnost återfinns i  tabeller, länk till webbsida med tabellerna.​

OBS! S-Adiponektin i tabeller uttrycks i µg/mL, vilket motsvarar enheten mg/L. 

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej