SARS-CoV-2 S1 Antikroppar (IgG) - immunbrist/vaccin

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar
  • Covid-19 antikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:

​Uppföljning/kontroll av antikroppssvaret vid vaccination mot SARS-CoV-2 (coronaviruset som orsakar covid-19) hos patienter med primär/sekundär immunbrist eller som behandlas med immunmodulerande läkemedel. Analysen  kvantifierar IgG antikroppar mot S1 protein (Spike-1) av SARS-CoV-2 och resultatet anges i enheter/mL.

OBS! Vid bedömning/misstanke om genomgången covid-19 infektion ska följande analys beställas: Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar - Karolinska Universitetssjukhuset​

Tilläggsinformation

​​

Metod:

​Enzyme Linked Immuno Assay (EliA, Phadia 2500)

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionmedicin
Immunologi
Elektronisk beställning i TakeCare

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp alternativt rör utan tillsats, röd propp eller EDTA-rör, lila propp. Minsta mängd 1 mL serum/​​plasma eller 2 mL helblod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:

​Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.

Referensintervall:

​OBS: I nuläget finns inga säkra tröskelvärden för antikroppar som anses tillräckliga för att medföra immunitet mot covid-19 eller avgöra hur länge den varar.

<7 E/mL: Negativt
7-10 E/mL: Gränsvärde
>10 E/mL: Positivt​

Förväntad resultat hos friska individer (baserat på intern validering n=41).

Vaccinefter 2v***Neg (<7,0) efter 2vefter 4v***Neg (<7,0) efter 4vefter 6v***
AstraZeneca*<0,7 - 9133%2,9 - 14818%4,8 - 85
Pfizer/BioNTech**2,1 - 4720%33 - >2040%201 - >204
AstraZeneca efter tid covid-19*>2040%168 - >2040%>204
Pfizer/BioNTech efter tid covid-19**>2040%>2040%>204
​* endast 1 dos

** 2 doser (dos 2 ca 3v efter dos 1)
*** 5:e-95:e percentil


Svarsrutiner:

​Analysen utförs normalt 2 gånger i vecka. Svar ges vanligtvis inom 3 arbetsdagar från provets ankomst till laboratoriet.

Ackreditering:

Ja.

Kommentar:

​För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 759 30