SARS-CoV-2 S1 Antikroppar (IgG) - immunbrist/vaccin

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

Tilläggsinformation

​​

Metod:

 

Remiss:Provtagning:

 

Förvaring / transport:

 

Referensintervall:

 

Svarsrutiner:

 

Ackreditering:

 

Kommentar:

Analysen är nerlagd från och med 2022-09-30. Analysen är fortsatt beställbar fram till nästa uppdatering av analyskatalogen men kommer inte längre att utföras. Istället rekomenderas analys från Klinisk Mikrobiologi: Coronavirus SARS-CoV-2-Ak, spike-S.