Pro-LL-37

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Neutropeniutredning
Indikationer / kompletterande analyser:
  • Neutropeni
    • kongenital neutropeni
    • neutropeni hos nyfött barn

Tilläggsinformation

Pro-LL-37 är förstadiet till den antibakteriella peptiden LL-37 (även kallat hCAP-18 eller cathelicidin), vilken utsöndras av granulocyter och spelar roll för kroppens motstånd mot bakterier. Pro-LL-37 görs av alla granulocyter, inklusive de omogna cellerna i benmärgen. Vid total avsaknad av granulocyter som vid svår medfödd neutropeni (t ex Kostmans sjukdom eller mutationer i ELANE-genen), saknas pro-LL-37 i plasma. Analys av pro-LL-37 kan därför användas som en del i utredningen av dessa sjukdomar.
Normala nivåer av pro-LL-37 hos obehandlade patienter gör således dessa diagnoser mindre sannolika och utredningen kan istället riktas mot andra diagnoser med låga neutrofiler men där neutrofilerna oftast visar normal utmognad, som t ex auto- eller alloimmuna neutropeni (se analys Neutropeniutredning).
 
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
alternativt
Konsultremiss
Provtagning:

Blodprov från vuxna patienter:
4 mL i EDTA rör, lila propp

Blodprov från barn:
Minst 1 mL i EDTA rör, lila propp
Förvaring / transport:
Adress:
Klinisk Immunologi, F79
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Svarsrutiner:
Svar ges inom 2 veckor och svaras elektroniskt i TakeCare (Immunologisvar) och som papperssvar till externa beställare.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Vid frågor eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta laboratoriet under kontorstid,
telefon 08-123 852 11