PR3-ak kvantitativ (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • PR3-AK
  • Proteinas-3-ak (IgG)
  • GPA
  • Granulomatös Polyangit
  • Vaskulit
Rapportnamn: EliA S-PR3-ak IgG
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid fortsatt klinisk misstanke om Granulomatös Polyangit (GPA) trots negativt PR3-ak resultat med Muliplex (förstahandsmetod som beställs HÄR) eller för uppföljning av patienter med tidigare påvisade PR3-ak med Capture/EliA metod (förbehålls för specialister inom Reumatologi).

PR3-ak är riktade mot proteinase 3, vilket är ett enzym som finns i granulocyters primära granula. PR3-ak förekommer hos ca 80% av patienter med GPA (även tidigare kallas Wegeners granulomatos).

EliA PR3-ak "sensitive" är en så kallad 3:e generationsmetod (anchorteknik) med hög sensitivitet och specificitet för koncentrationsbestämning av PR3-ak.

Metod:

FEIA (Fluoro Enzym Immunoassay)

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Förvaring / transport:

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.

Referensintervall:

<2,0 IE/mL = Negativt
2,0-3,0 = Gränsvärde
>3,0 = Positivt

Svarsrutiner:

Analysen utförs vardagar. Svar ges vanligtvis inom 1-2 dagar.

Ackreditering:

Nej.

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 759 30.