ANCA - MPO-ak, PR3-ak, GBM-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Rapportnamn: MPO-ak, PR3-ak, GBM-ak, (IgG), Multiplex
Akutföreskrifter:

AKUT ANCA PÅ VARDAGAR
Akut ANCA utföres vardagar mellan kl 8.00-15.30 vid Klinisk Immunologi, Solna. Akut ANCA består av analys av antikroppar mot proteinas 3 (PR3), myeloperoxidas (MPO) och basalmembran (GBM).

Provet skickas till provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna och måste ankomma senast kl 15.30 för att analyseras samma dag, annars analyseras provet nästkommande dag. OBS! På fredagar analsyeras prover som anländer efter 15.30 på lördagen, se även AKUT ANCA PÅ HELGTID. Beställaren måste klargöra för lokalt närlab/sjukhuslab om provet ska skickas utanför ordinarie transport. Kostnaden debiteras beställaren.

Beställa extra provtransport

Provröret ska märkas med röd etikett "AKUT"

AKUT ANCA PÅ HELGTID (uppdaterad 2024-05-22)

Akut ANCA analys på jourtid, dvs under helgen (och röda dagar), erbjuds på Karolinska Universitetssjukhuset för interna och externa beställare. Analysen består av antikroppar mot GBM, PR3 och MPO och utförs med en semi-kvantitativ kemiluminiscens metod med hög sensitivitet och specificitet (CLIA från INOVA/Werfen) som bedöms vara kvalitativt likvärdig till huvudmetoden (Multiplex). Den CLIA analysmetoden kommer dock vara icke ackrediterad.

OBS! Akut ANCA på helgtid beställs och analyseras på Klinisk Kemi på lördag och söndag samt röda dagar mellan 9.00-15.00 och svaras samma dag.

Kom ihåg att det är beställaren som säkerställer och står för provets transport (som kan ske i rumstemperatur).

Prover som har beställts för ordinarie Akut ANCA på fredagar men som dock inte ankommer före kl 15.30 analyseras dagen efter på Klinisk Kemi enligt helgrutiner medan prover som beställs på helgtid men som ankommer senare än kl 14.00 på söndagar analyseras dagen efter på Klinisk Immunologi som en ordinarie akut ANCA.

Beställ på följande sätt:

• Beställare med journalsystemet TakeCare ska beställa analysen: Helg ANCA; andra beställare ska utöver det tydligt märka remissen som AKUT samt provröret med röd etikett "AKUT".

Kom ihåg att ange ett telefonnummer i remisskommentar vid beställning då analysresultatet telefonsvaras till svarsmottagare så fort det är klar (utöver vanlig pappers/elektroniskt svar).

En tilläggskostnad för Akut ANCA på helgen tillkommer (betydligt högre än kostnad för vanlig/akut ANCA på vardagar).

OBS! Ovanstående information gäller från och med 22-maj 2024.

Indikationer / kompletterande analyser:

Antineutrophil cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) består av analys av antikroppar mot proteinas 3 (PR3) och myeloperoxidas (MPO), även analys av antikroppar mot glomerulus basalmembran (GBM) ingår i analyspaketet.

Analysen används för diagnostik av snabbt progredierande glomerulonefriter och systemiska vaskuliter, som Granulomatös polyangiit (GPA även tidigare kallad Wegeners granulomatos),  microskopisk polyangiit (MPA) och Goodpasture syndrom samt som en del av uppföljning av sjukdomsaktiviteten.  

Tilläggsinformation

PR3-ak är riktade mot proteinase 3, vilket är ett enzym som finns i granulocyters primära granula. PR3-ak förkommer hos ca 80 % av patienter med Granulomatös polyangiit (GPA även tidigare kallad Wegeners granulomatos).

MPO-ak är riktade mot myeloperoxidase, som är ett enzym som finns i granulocyters primära granula.
Dessa antikroppar förekommer hos patienter med systemiska vaskuliter, framfförallt microskopisk polyangiit (MPA) och Granulomatös polyangiit (GPA) men även hos patienter med ulcerös colit, Crohns sjukdom och autoimmuna leversjukdomar.
 
GBM-ak, antikroppar mot glomerulus basalmembran, är riktade mot C-terminalen hos alfa-3 kedjan av kollagen typ-IV. Denna molekyl är specifik för basal membran i lunga och njuren.
GBM-ak förekommer hos patienter med Goodpasture syndrom som är en livshotande autoimmunsjukdom med snabb progredierande glomerulonefrit med eller utan lungblödningar.
Metod:

Multiplex

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<1,0 E/mL

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid med multiplex-teknik.
Svar ges vanligtvis inom 1-2 dagar.
Akut ANCA svaras inom 4 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30