ANCA - MPO-ak, PR3-ak, GBM-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Rapportnamn: MPO-ak, PR3-ak, GBM-ak, (IgG), Multiplex
Akutföreskrifter:

Akut ANCA utföres vardagar mellan kl 8.00-16.00 vid Klinisk Immunologi, Solna.

Provet skickas till provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna och måste ankomma senast kl 16.00.
Beställaren måste klargöra för lokalt närlab/sjukhuslab om provet ska skickas utanför ordinarie transport. Kostnaden debiteras beställaren.

Provröret ska märkas med röd etikett "AKUT"

Vid akut ANCA jourtid kontakta Wieslab AB, telefon 040-53 76 60
Provet skickas direkt av beställaren till Wieslab AB.

Akut ANCA består av analys av antikroppar mot proteinas 3 (PR3), myeloperoxidas (MPO) och glomerulus basalmembran (GBM).

Indikationer / kompletterande analyser:

Antineutrophil cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) består av analys av antikroppar mot proteinas 3 (PR3) och myeloperoxidas (MPO), även analys av antikroppar mot glomerulus basalmembran (GBM) ingår i analyspaketet.

Analysen används för diagnostik av snabbt progredierande glomerulonefriter och systemiska vaskuliter, som Granulomatös polyangiit (GPA även tidigare kallad Wegeners granulomatos),  microskopisk polyangiit (MPA) och Goodpasture syndrom samt som en del av uppföljning av sjukdomsaktiviteten.  

Tilläggsinformation

PR3-ak är riktade mot proteinase 3, vilket är ett enzym som finns i granulocyters primära granula. PR3-ak förkommer hos ca 80 % av patienter med Granulomatös polyangiit (GPA även tidigare kallad Wegeners granulomatos).

MPO-ak är riktade mot myeloperoxidase, som är ett enzym som finns i granulocyters primära granula.
Dessa antikroppar förekommer hos patienter med systemiska vaskuliter, framfförallt microskopisk polyangiit (MPA) och Granulomatös polyangiit (GPA) men även hos patienter med ulcerös colit, Crohns sjukdom och autoimmuna leversjukdomar.
 
GBM-ak, antikroppar mot glomerulus basalmembran, är riktade mot C-terminalen hos alfa-3 kedjan av kollagen typ-IV. Denna molekyl är specifik för basal membran i lunga och njuren.
GBM-ak förekommer hos patienter med Goodpasture syndrom som är en livshotande autoimmunsjukdom med snabb progredierande glomerulonefrit med eller utan lungblödningar.
Metod:

Multiplex

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<1,0 E/mL

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid med multiplex-teknik.
Svar ges vanligtvis inom 1-2 dagar.
Akut ANCA svaras inom 4 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30