ANCA - MPO-ak, PR3-ak, GBM-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Rapportnamn: MPO-ak, PR3-ak, GBM-ak, (IgG), Multiplex
Akutföreskrifter:

AKUT ANCA PÅ VARDAGAR
Akut ANCA utföres vardagar mellan kl 8.00-16.00 vid Klinisk Immunologi, Solna. Akut ANCA består av analys av antikroppar mot proteinas 3 (PR3), myeloperoxidas (MPO) och basalmembran (GBM).

Provet skickas till provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna och måste ankomma senast kl 16.00.
Beställaren måste klargöra för lokalt närlab/sjukhuslab om provet ska skickas utanför ordinarie transport. Kostnaden debiteras beställaren.

Beställa extra provtransport

Provröret ska märkas med röd etikett "AKUT"

AKUT ANCA PÅ HELGTID (uppdaterad 2023-09-05)

Akut ANCA analys på jourtid, dvs under helgen, erbjuds på Karolinska Universitetssjukhuset fr o m 13-maj 2023. Analysen består av antikroppar mot GBM, PR3 och MPO och utförs med en kvantitativ FEIA metod med hög sensitivitet och specificitet (EliA från Phadia, ThermoFisher).

NYTT: Från och med 9-September 2023 analyseras Akut ANCA på lördag och söndag och svaras på kvällen samma dag.

OBS! Prover som anländer till labbet senare än kl 12.00 på lördag analyseras på söndag och prover som anländer till labbet senare än kl 12.00 på söndag analyseras på morgonen nästkommande vardag.

Prover ska skickas direkt av beställare till Transfusionsmedicin L2:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna. Beställaren säkerställer och står för provets transport (som kan ske i rumstemperatur). Beställ på följande sätt:

• Kontakta Transfusionsmedicin, telefonnummer 08-123 75 910, och meddela att det kommer en Akut ANCA.

• Beställare med journalsystemet TakeCare ska beställa analysen: Akut ANCA; andra beställare ska tydligt märka remissen som AKUT samt provröret med röd etikett "AKUT".

• Ange ett telefonnummer vid beställning då analysresultatet telefonsvaras till svarsmottagare så fort det är klar (utöver vanlig pappers/elektroniskt svar).

En tilläggskostnad för Akut ANCA på helgen tillkommer utöver ordinarie kostnad för Akut ANCA (listpriset: 1553kr).

OBS! Ovanstående information gäller under hösten 2023. En uppdatering gällande år 2024 kommer att skickas ut längre fram.

Indikationer / kompletterande analyser:

Antineutrophil cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) består av analys av antikroppar mot proteinas 3 (PR3) och myeloperoxidas (MPO), även analys av antikroppar mot glomerulus basalmembran (GBM) ingår i analyspaketet.

Analysen används för diagnostik av snabbt progredierande glomerulonefriter och systemiska vaskuliter, som Granulomatös polyangiit (GPA även tidigare kallad Wegeners granulomatos),  microskopisk polyangiit (MPA) och Goodpasture syndrom samt som en del av uppföljning av sjukdomsaktiviteten.  

Tilläggsinformation

PR3-ak är riktade mot proteinase 3, vilket är ett enzym som finns i granulocyters primära granula. PR3-ak förkommer hos ca 80 % av patienter med Granulomatös polyangiit (GPA även tidigare kallad Wegeners granulomatos).

MPO-ak är riktade mot myeloperoxidase, som är ett enzym som finns i granulocyters primära granula.
Dessa antikroppar förekommer hos patienter med systemiska vaskuliter, framfförallt microskopisk polyangiit (MPA) och Granulomatös polyangiit (GPA) men även hos patienter med ulcerös colit, Crohns sjukdom och autoimmuna leversjukdomar.
 
GBM-ak, antikroppar mot glomerulus basalmembran, är riktade mot C-terminalen hos alfa-3 kedjan av kollagen typ-IV. Denna molekyl är specifik för basal membran i lunga och njuren.
GBM-ak förekommer hos patienter med Goodpasture syndrom som är en livshotande autoimmunsjukdom med snabb progredierande glomerulonefrit med eller utan lungblödningar.
Metod:

Multiplex

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<1,0 E/mL

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid med multiplex-teknik.
Svar ges vanligtvis inom 1-2 dagar.
Akut ANCA svaras inom 4 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30