Neutropeniutredning

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Granulocytantikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:
  • Neutropeni
    - autoimmun neutropeni
    - neutropeni hos nyfött barn

  • Transfusionskomplikation
    - TRALI
    - febrila reaktioner

Tilläggsinformation

Neutropeni kan orsakas av antikroppar mot granulocyter. Autoimmun neutropeni förekommer i alla åldrar, men är vanligare hos små barn. Alloimmun neutropeni ses hos nyfödda barn och orsakas av alloantikroppar från immuniserade mödrar.
 
Graden av neutropeni varierar beroende på typ och nivåer av antikroppar, men i vissa fall kan både auto- och alloimmun neutropeni vara både grav och långvarig och hos barn förväxlas med medfödd neutropeni. Prov för pro-LL-37 kan sådana fall vara av differentialdiagnostisk hjälp (se analys Pro-LL-37).
 
Diagnos av etnisk neutropeni, vanlig i afrikansk befolkning görs genom påvisande av FYB*GATA mutation (se analys etnisk neutropeni).
Metod:

Luminexbaserad assay, antikroppsscreening mot granulocytantigen.
Monoclonal antibody-specific immobilization of granultcyte antigens (MAIGA)

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
alternativt
Konsultremiss

Adress och kombikakod ska anges på remissen.

Provtagning:
 

Blodprov från vuxna patienter:
4 mL i EDTA rör, lila propp

Blodprov från barn:
Minst 1 mL i EDTA rör, lila propp

Vid utredning av neonatala neutropenier ska följande provtagning ske:
8-10 mL i EDTA rör, lila propp, från modern
och
4 mL i EDTA-rör, lila propp, från fadern
Minst 1 mL från barnet
Förvaring / transport:
Proverna förvaras i rumstemperatur.

Inom SLL lämnas provet till Transfusionsmedicin som ombesörjer transporten. Från övriga landet skickas proverna med lämplig transport.
Proverna ska vara laboratoriet tillhanda senast dagen efter provtagningen.

Adress:
Klinisk Immunologi, F79
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Svarsrutiner:
Svar ges inom 2 veckor och svaras elektroniskt i TakeCare (Immunologisvar) och som papperssvar till externa beställare.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Vid frågor eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta laboratoriet under kontorstid,
telefon 08-585 879 06.