Neurofilament light protein (NFL)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Csv-Neurofilament light protein (NFL)
Indikationer / kompletterande analyser:
Bedömning och monitorering av neuronal nedbrytning vid neurodegenerativa sjukdomar såsom MS, ALS, demenssjukdomar samt vid andra orsaker till CNS-parenchymskador.

Kompletterande analyser: CXCL13
 
NYHET! F o m 2022-11-24 kan även s-NFL (Neurofilament light protein i serum) beställas. S-NFL är en forskningsanalys avsedd för specialister inom neurologi och ska endast ses som en komplement till huvudanalysen Csv-NFL.

Tilläggsinformation

Neurofilament light protein (NFL, ca 68 kD) är en av de tre enheter som bygger upp neurofilament i myeliniserade axoner. Vid olika neurodegenerativa sjukdomar, neuroinflammation och CNS skador frisätts NFL till cerebrospinalvätskan (CSV) och ett antal studier talar för att koncentrationen av NFL i CSV (CSV-NFL) kan användas som markör för skada i främst i vit och grå substans subkortikalt och i långbanor.
 
Förhöjda nivåer har påvisats vid ex. MS, ALS, demenssjukdomar (fr.a. Parkinson plus och Frontotemporallobsdemens), stroke och trauma. CSV-NFL kan följas för att klinisk progress resp behandlingseffekt. CSV-NFL når maximum 7-10 dagar efter skada och normaliseras under 6 månader om ingen ytterligare skada sker.
 Vid MS har man också sett en stark korrelation mellan nivån av NFL och inflammatoriska celler tillika inflammatoriska markörer i liquor.
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Klinisk Immunologi, Solna
Provtagning:
Cerebrospinalvätska tappas enligt gängse rutin i Polypropenrör.
Polypropenrör ("polypropylen")​ 

Använd endast rör av polypropylen plast. Dessa rör kan erhållas från Webbutiken på Karolinska Universitetslaboratoriet hemsida.
Sterilt provrör (vit kork, för urinodling m.m.)
Alternativt: Rör från Sarsedt 60.540.500 eller Sarstedt 62.9924.284
 
Rör av polystyren får ej användas (klarplast ex konisk botten med blå kork)

Provröret vänds minst 5ggr efter provtagning innan provet kan delas till olika laboratorier.
 
Provvolym bör vara minst 0,5mL.

Provet ska anlända till laboratoriet inom 24h.

Förvaring / transport:
Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras 2000g i 10 min och frysas i -20C före transport.

Centrifugerad liquor fördelas i kryo-rör á 0,5 mL (2-5 st), portionerna skickas frysta.
Proverna får inte tinas.
Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda
Referensintervall:
Ålder  Referensvärde ng/L 
 < 30 år  < 380
 30 - 40 år  < 560
 40 - < 60 år  < 890
 >= 60 år  < 1850
Svarsrutiner:
Analysen utförs varje vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
 
Positiva resultat >5000 ng/L titraras vidare och titer anges i svaret.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30