Infliximab

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Remicade
  • Remsima
  • Inflectra
  • S-Infliximab
  • Anti-TNF
Indikationer / kompletterande analyser:
För att monitorera infliximab koncentration under behandling samt upptäcka accelererad eliminering av Inliximab som orsak till terapisvikt. Vid låga koncentrationer av infliximab utförs dessutom bestämning av antikroppar mot infliximab.

Tilläggsinformation

Det biologiska läkemedlet Infliximab (Remicade) är en humaniserad antikropp som är riktad mot det proinflammatoriska cytokinet TNF-alfa. Infliximab används framförallt vid behandling av autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedlet ges som infusion, vanligen med 8 veckors mellanrum.

Biologiska läkemedel är ofta immunogena och ger upphov till att immunförsvaret hos den behandlade individen bildar antikroppar riktade mot läkemedlet. Antikropparna kan genom sin bindning till läkemedlet interferera med läkemedlets funktion och göra det verkningslöst. Antikropparna riktade mot läkemedlet kan också bilda immunkomplex tillsammans med läkemedlet vilket gör att läkemedlet snabbare elimineras ur kroppen.

Koncentrationen av Infliximab är korrelerad till läkemedlets biologiska effekt. Vid uttalad antikroppsbildning mot Infliximab så kan koncentrationen redan snabbt efter administration bli omätbar, med förlorad biologisk effekt som följd. Vid omätbara koncentrationer av läkemedlet i blodet, kan analys av antikroppar mot Infliximab klarlägga om detta beror på antikroppsmedierad elimination av läkemedlet eller har annan orsak. Analys av anti-infliximab kan således vara vägledande vid val mellan doshöjning eller preparatbyte som åtgärd vid terapisvikt på Infliximab. 
 
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:

5 mL i ge​lrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod. Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Var vänlig ange datum för senaste behandling med läkemedlet på remissen.

OBS1! Blodprov tas före nästa infusion s k dalvärde.

OBS2! Kapillärprovtagning rekomenderas ej då serummängden är ofta ej tillräcklig för bestämning av anti-infliximab antikroppar (efter konstaterade omätbara nivåer av läkemedlet).

Förvaring / transport:
Prov ska centrifugeras och förvaras kylt i väntan på transport i max 7 dygn.

Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn.

Transporten kan ske i rumstemperatur eller 2-8​ grader.

Alternativt, ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.​
Referensintervall:

Referensintervall: >1,0 µg/ml (för patienter behandlad med infliximab)

För patienter med inflammatorisk tarmsjukdom som står på underhållsbehandling med infliximab har en serumkoncentration på 3-7 µg/ml (dalvärden) rekommenderats. Det terapeutiska intervallet vid andra sjukdomstillstånd kan skilja sig från detta.
Ref: Vande Casteele N et al. Gastroenterology. 2015 Feb 24.

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar. Svar ges vanligtvis inom 4-5 dagar.
Ackreditering:
Ja.
Kommentar:
OBS1! Analys av s-Infliximab kompletteras med anti-infliximab antikroppar vid omätbar serumkoncentration av läkemedlet.
 
OBS2! Vid beställning av anti-infliximab antikroppar analyseras alltid s-Infliximab, eftersom anti-Infliximab kan erhålla ett falskt negativt resultat vid detekterbara serumnivåer av Infliximab.
 
OBS3! Analysen för koncentrationsbestämning skiljer inte på olika TNF-bindande antikroppar. Om patienten behandlats med ett annat anti-TNF preparat (såsom adalimumab eller golimumab) inom det senaste halvåret kan det påverka resultatet.

För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30