Anti-Infliximab antikroppar, S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • ADA
  • Anti-Drug Antibodies
  • ATI
Indikationer / kompletterande analyser:

Bestämning av anti-infliximab antikroppar.

Anti-infliximab antikroppar kan utvecklas hos patienter som behandlas med infliximab då biologiska läkemedel är ofta immunogena. Immunogeniciteten är vanligare vid längre intervaller mellan administration av biologiska läkemedel där läkemedelsnivåerna tillåts gå under detektionsnivå. Därför är det alltmer indicerade med det s k proaktiv TDM (therapeutic drug monitoring).

Anti-infliximab antikroppar är ofta neutraliserande dvs kan genom sin bindning till läkemedlet interferera med läkemedlets funktion samt påskynda eliminering ur kroppen och leda till sviktande behandlingssvar. Vid påvisning av anti-infliximab antikroppar bör byte till ett annat anti-TNF preparat (ej biosimilar till Infliximab) eller tillägg av immunmodulerare (kombinationsterapi) övervägas.

Metod:

Kemiluminiscens

Remiss:

Klinisk Immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp.
Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.

OBS 1! Kapillärprovtagning rekomenderas ej då serummängden är ofta ej tillräcklig för bestämning av anti-infliximab antikroppar (efter konstaterade omätbara nivåer av läkemedlet).

OBS 2! Antikroppar mot infliximab kan endast påvisas med säkerhet vid omätbar serumkoncentration av infliximab, därför analyseras alltid s-Infliximab vid beställning av Antikroppar mot infliximab. Mer information om s-Infliximab.

Förvaring / transport:

Prov ska centrifugeras och förvaras kyllt i väntan på transport i max 7 dygn. Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn. Transporten kan ske i kyl- eller rumstemperatur. Aletrnativt, ej centifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.

Referensintervall:

<10 ng/mL (antikroppar mot infliximab ej påvisade)

Låga nivåer av anti-infliximab antikroppar (10-100 ng/mL) kan ibland ses tillfälligt eller avspegla antikroppar med låg affinitet och har därmed osäker klinisk relevans.

Svarsrutiner:

Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 759 30.