Etnisk neutropeni

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • FYBGATA
  • DUFFY-gen
Indikationer / kompletterande analyser:

​Misstanke på etnisk neutropeni, vanlig i afrikansk befolkning.
Det beror på en mutation i FYB*GATA domänen. Yttrar sig som neutropeni som sällan är associerad med kliniska infektioner.

Metod:

Genomisk typning med real-tids PCR metod.

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
eller
Konsultremiss

Provtagning:

​4 mL i EDTA rör, lila propp

Minst 1 mL i EDTA rör, lila propp för barn

Förvaring / transport:

Adress:
Klinisk Immunologi, F79
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Svarsrutiner:

​Svar ges inom två veckor och svaras elektroniskt i TakeCare (Immunologisvar) och som papperssvar till externa beställare

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Vid frågor eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta laboratoriet under kontorstid, telefon 08-123 879 06