Anti-Adalimumab antikroppar, S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • ADA
  • Anti-Drug Antibodies
  • ATA
Indikationer / kompletterande analyser:

Bestämning av anti-adalimumab antikroppar.


Anti-adalimumab antikroppar kan utvecklas hos patienter som behandlas med adalimumab då biologiska läkemedel är ofta immunogena. Immunogeniciteten är vanligare vid längre intervaller mellan administration av biologiska läkemedel där läkemedelsnivåerna tillåts gå under detektionsnivå. Därför är det alltmer indicerade med det s k proaktiv TDM (therapeutic drug monitoring).


Anti-adalimumab antikroppar är ofta neutraliserande dvs kan genom sin bindning till läkemedlet interferera med läkemedlets funktion samt påskynda eliminering ur kroppen och leda till sviktande behandlingssvar. Vid påvisning av anti-adalimumab antikroppar bör byte till ett annat anti-TNF preparat (ej biosimilar till Adalimumab) eller tillägg av immunmodulerare (kombinationsterapi) övervägas.

Metod:

Kemiluminiscens

Remiss:

Klinisk Immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp.
Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.

OBS 1! Kapillärprovtagning rekomenderas ej då serummängden är ofta ej tillräcklig för bestämning av anti-adalimumab antikroppar (efter konstaterade omätbara nivåer av läkemedlet).

OBS 2! Antikroppar mot adalimumab kan endast påvisas med säkerhet vid omätbar serumkoncentration av adalimumab, därför analyseras alltid s-Adalimumab vid beställning av Antikroppar mot adalimumab. Mer information om s-Adalimumab.

Förvaring / transport:

Prov ska centrifugeras och förvaras kyllt i väntan på transport i max 7 dygn. Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn. Transporten kan ske i kyl- eller rumstemperatur. Aletrnativt, ej centifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.

Referensintervall:

<10 ng/mL (antikroppar mot adalimumab ej påvisade)

Låga nivåer av anti-adalimumab antikroppar (10-100 ng/mL) kan ibland ses tillfälligt eller avspegla antikroppar med låg affinitet och har därmed osäker klinisk relevans.

Svarsrutiner:

Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.

Ackreditering:

Nej.

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 759 30.