Adalimumab och Antikroppar mot adalimumab

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Humira
  • Imraldi
  • TNF
Indikationer / kompletterande analyser:
Koncentrationsbestämning av adalimumab i serum samt bestämning av antikoppar mot adalimumab vid låga koncentrationer av adalimumab. För att monitorera koncentrationen under behandling samt upptäcka accelererad eliminering av adalimumab som orsak till terapisvikt.

Tilläggsinformation

Det biologiska läkemedlet adalimumab (Humira) är en human antikropp som är riktad mot det proinflammatoriska cytokinet TNF-alfa. Adalimumab används framförallt vid behandling av autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedlet ges som subkutan injektion med ett par veckors mellanrum.

Biologiska läkemedel är ofta immunogena och ger upphov till att immunförsvaret hos den behandlade individen bildar antikroppar riktade mot läkemedlet. Antikropparna kan genom sin bindning till läkemedlet interferera med läkemedlets funktion och göra det verkningslöst. Antikroppar mot läkemedlet kan också bilda immunkomplex tillsammans med läkemedlet vilket gör att läkemedlet snabbare elimineras ur kroppen. Koncentrationen av adalimumab är korrelerad till läkemedlets biologiska effekt. Vid uttalad antikroppsbildning mot adalimumab så kan koncentrationen snabbt efter administration bli omätbar, med förlorad behandlingseffekt som följd.  Vid omätbara koncentrationer av läkemedlet i blodet, kan analys av antikroppar mot Adalimumab klarlägga om detta beror på antikroppsmedierad elimination av läkemedlet eller har annan orsak, vilket kan vara vägledande vid val mellan doshöjning eller preparatbyte som åtgärd vid terapisvikt på adalimumab.
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi 
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Barn: Kapillärprovtagning, minsta mängd 300 µL serum.

Var vänlig ange datum för senaste behandling med läkemedlet på remissen.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​
 
Vid beställning av s-Adalimumab kompletteras med av Antikroppar mot adalimumab vid omätbar serumkoncentration av läkemedlet. Antikroppar mot adalimumab kan ej analyseras vid detekterbara serumnivåer av adalimumab; därför analyseras alltid s-Adalimumab vid beställning av Antikroppar mot adalimumab.
Förvaring / transport:
Prov ska centrifugeras och förvaras kylt i väntan på transport i max 7 dygn.

Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn.

Transporten kan ske i rumstemperatur eller 2-8​ grader.

Alternativt, ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.​​

Referensintervall:
S-Adalimumab: Mätområde 0,5-50 µg/mL.
Referensintervall: >1,0 µg/ml

Det terapeutiska intervallet för adalimumab beror på behandlingsindikationen. För patienter med RA har exempelvis dalvärden mellan 5-8 µg/ml föreslagits, för psoriasis 3,5-7 µg/mL och för Crohns sjukdom har serumkoncentrationer <5 µg/mL kopplats till sämre respons.
Referenser: Pouw et al. Ann. Rheum. Dis. 2015;74:513-518., Menting et al. JAMA Dermatol. 2015; 151(6):616-622., Roblin et al. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2014;12:80-84.

Svarsrutiner:

Antikroppar mot adalimumab: Negativ (ej påvisade), eller positiv (påvisade).

Ackreditering:

​Ja (antikroppar mot adalimumab är dock ej acrediterad).

Kommentar:
Analysen för koncentrationsbestämning skiljer inte på olika TNF-bindande antikroppar. Om patienten behandlats med ett annat anti-TNF preparat inom det senaste halvåret kan det påverka resultatet.

För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30.