FISH-analys, solida tumörer

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Ewing, Rabdomyosarkom, Neuroblastom, Retinoblastom, RB1, N-myc, Myxoid liposarkom, CHOP, Synovialt sarkom eller SYT på remiss.
Metod:
Cellkärnor och/eller celler i metafas, hybridiseras med fluorescensinmärkta DNA sonder specifika för rearrangemang.
Remiss:
Elektronisk beställning i Take Care: det finns ett antal FISH-analyser med provmaterial tumör att beställa.
Pappersremiss: "Klinisk genetik - Generell" finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Kontakta Klinisk genetik före provtagning, tel 08-517 764 00
Prov skall vara laboratoriet tillhanda före 14.00 på provtagningsdagen

Tumörceller/tumörvävnad: Cytospinglas/imprint

Förvaring / transport:
OBS! Prov skall vara laboratoriet tillhanda före 14.00 på provtagningsdagen
 
Hållbarhet vid förvaring och transport, från provtagning till ankomst till analyserande laboratorium.
  • Rumstemperatur

Svarsrutiner:
Akuta prover: 3 arbetsdagar
Icke akuta prover: 1-3 veckor
Ackreditering:
Ja