FISH-analys, förvärvad

Klinisk genetik

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om leukemi eller annan sjukdom med förvärvad kromosomavvikelse i benmärg eller blod.
Uppföljning av hematologisk malignitet.
Metod:
Cellkärnor och/eller celler i metafas, hybridiseras med fluorescensinmärkta DNA sonder specifika för rearrangemang.
Remiss:
Elektronisk beställning i Take Care: det finns ett antal olika FISH paket eller analyser att välja bland. 
Pappersremiss: "Klinisk genetik -Generell" finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Benmärg eller blod: utstryk på objektglas

KLL-utredning, blod:  rör med tillsats av Na-heparin, 10 mL.

Förvaring / transport:
OBS! Prov skall vara laboratoriet tillhanda före 14.00 på provtagningsdagen, måndag till torsdag.
 
Hållbarhet vid förvaring och transport, från provtagning till ankomst till analyserande laboratorium.
  • Rumstemperatur
Svarsrutiner:
Akuta prover: 3 arbetsdagar
Icke akuta prover: 1-3 veckor
Ackreditering:
Ja