Valproat, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Natriumvalproat
 • Valproinsyra
Läkemedelsnamn:
 • Absenor
 • Depakine
 • Ergenyl
 • Orfiril
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 2 timmar utförs på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:

Nyinsatt terapi, terapisvikt, misstänkta biverkningar eller interaktioner.
Vid tillstånd med förändrad proteinbindning kan bestämning av fri fraktion vara motiverad. Se provtagningsanvisningar för Valproat, fri fraktion, P-/S-.

Metod:
From 2014-03-31 analyseras valproat med immunokemisk metod. Metodbytet har inte någon betydelsefull inverkan på analysresultatet.
Remiss:

Elektroniskt i Takecare: Valproat -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • aktuell uppgift om avvikelser i P-albumin, P-kreatinin samt vikt kan vara av stor betydelse
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
Provtagning:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 1 mL. 
 
Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör användas: Li-heparinrör, mörkgrön propp, eller rör med röd propp. Se Minsta provmängd.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar. Rekommenderat intervall anges vanligen till 350-700 µmol/L, men detta kan skilja sig mellan olika behandlingsindikationer.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja