Valproat, fri fraktion, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Natriumvalproat (fri fraktion)
 • Valproinsyra (fri fraktion)
Läkemedelsnamn:
 • Absenor (fri fraktion)
 • Ergenyl (fri fraktion)
 • Orfiril (fri fraktion)
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar utförs inom 24 timmar från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:

Tillstånd med förändrad proteinbindning, såsom graviditet, ketogen kost, njur- och leversjukdom.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Frifraktion valproat

Elektroniskt i Labportalen: Frifraktion valproat

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • behandlingsorsak
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning​​
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.

 

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst 1-4 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >4 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Observera att denna beställning gäller fri fraktion av valproat vilket kräver större volym än vid bestämning av total koncentration. För total koncentration se Valproat, P-/S-.

I samma analys kan fri fraktion av fenytoin, karbamazepin och valproat mätas men beställaren behöver specificera vad som önskas. Ett rör och en remiss räcker. OBS! vid sambeställning av fri fraktion av ovan nämnda substanser måste provet hanteras enligt provtagningsanvisningen för Valproat, fri fraktion, P-/S- på grund av kortare hållbarhet för fri fraktion valproat.