Tramadol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: O-desmetyltramadol
Läkemedelsnamn:
 • Dolatramyl
 • Gemadol
 • Nobligan
 • Tiparol
 • Tradolan
 • Tramadol
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, framträdande biverkningar, intoxikation.

Vid frågeställning intox/misstänkt intag/missbruk rekommenderas analys i urin, Tramadol, U-.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Tramadol, P-/S-

Pappersemiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos 
 • datum för senaste dosjustering och föregående dosering
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 4 mL venblod.

Tidpunkt för provtagning:
 • före dos
 • vid smärtgenombrott
 • vid kraftiga biverkningar
 • vid intoxikation
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:
 • Transport och förvaring med ankomst till klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Transport och förvaring med ankomst till klinisk farmakologi >7 dygn skall ske fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka.

Svar lämnas på tramadol och dess aktiva metabolit O-desmetyltramadol.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar: