Tramadol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: O-desmetyltramadol
Läkemedelsnamn:
 • Dolatramyl
 • Gemadol
 • Nobligan
 • Tiparol
 • Tradolan
 • Tramadol
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapisvikt, framträdande biverkningar, intoxikation.

Vid frågeställning intox/misstänkt intag/missbruk rekommenderas analys i urin, Tramadol, U-.

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Tramadol, P-/S-

Pappersemiss: Läkemedel Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dosering
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning

 

Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 4 mL venblod.

Tidpunkt för provtagning:

 • före dos
 • vid smärtgenombrott
 • vid kraftiga biverkningar
 • vid intoxikation
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport och förvaring med ankomst till klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Transport och förvaring med ankomst till klinisk farmakologi >7 dygn skall ske fryst.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

Analys utförs varannan vecka.

Svar lämnas på tramadol och dess aktiva metabolit O-desmetyltramadol.

Ackreditering:

Ja

Kommentar: