Metylfenidat, P-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Concerta
 • Equasym
 • Medanef
 • Medikinet
 • Ritalin
 • Ritalina
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Intoxikation, biverkningar, otillräcklig effekt, compliance, missbruk, annan indikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Metylfenidat, -P
 
Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
Provtagning:
FC-Mixture-rör, rosa propp.

Volym 2 mL venblod. 

OBS! Röret måste vändas 10 gånger omedelbart efter provtagning. Se rekommenderad rörordning om flera rör ingår i provtagningen på patienten.

Provtagning motsvarande maxkoncentration, som ses 1-2 timmar samt 5-7 timmar efter intag av Ritalinakapsel samt 1-2 timmar liksom 6-8 timmar efter depottablett Concerta.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet, avskilj plasma.
 
Hållbarhet vid förvaring och transport:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 • Förvaring och transport med ankomst 7-14 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >14 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
 Ja
Kommentar:

Information gällande provtagning. Det är just nu leveransproblem av FC-mixture rör, med rosa propp, från leverantör. Ska Ni ta prover för Metylfenidat och saknar det aktuella röret så kan Ni kontakta KULs kundservice 08-123 719 99 så kan rör skickas ut från Klinisk farmakologi under närmsta tiden.