Metadon, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Metadon
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 timmar från mottaget prov. Svar lämnas även helg.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll 

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elekroniskt i TakeCare: Metadon -P/S

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken).

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankonst på analyserande laboratorium.

Centrifugera provet och för över plasma/serum till ett rör utan tillsats. 

Hållbarhet för centrifugerat och avhällt prov (plasma/serum):

  • Rumstemperatur, max 7 dygn

  • Kylt, max 7 dygn

  • Fryst, mer än 7 dygn

För prover som skickas med post, se information här​.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja