Klorokin, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Chloroquine
 • Desetylklorokin: Klorokin
 • klorokinfosfat
Läkemedelsnamn:
 • Klorokinfosfat
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys.

Svar samma dag (innan kl 17) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Hudd​​inge, senast kl 13:00 vardag, kl 11:00 helg. 

​För information om transport utanför ordinarie transporttur under vardag och helg klicka här.​​

Transport av akut prov med ordinarie transporttur på Karolinska under helg:

 • ​Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi senast kl 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
 • Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.
Indikationer / kompletterande analyser:
 • Osäker exponeringsnivå ffa under intensivvård, och i synnerhet vid njurersättningsbehandling (CRRT/IVA-dialys).
 • Förgiftningar.
 • Terapikontroll vid immunosuppression.
 • Vid misstanke om läkemedelsinteraktion, även avslutad behandling.
Metod:
​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).​
Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare: Klorokin -B

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken, klicka här​)​

Ange på beställning/remiss:

 • ​provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • datum för insatt behandling
 • behandlingsindikation (SLE/reumatologi, malaria, Covid-19​)
 • hemodialys/njurersättningsterapi nej/ja (datum)
 • P-kreatinin
 • P-albumin
 • B-Hb, B-EVF, B-LPK, B-TPK
 • kroppsvikt och kroppslängd
 • orsak till provtagning
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS! centrifugeras ej.
 
Volym 2 ​​mL venblod.​ 
Provtagning vanligen inför ny dos.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport: 

 • Transport med ankomst till klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
Referensintervall:
​Se medicinsk bedömning på remissvar. Uppmätt koncentration bedöms alltid av laboratorieläkare i relation till rådande kunskapsunderlag.​​
Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per vecka. 
 
Svar lämnas på klorokin, dess aktiva metabolit och även hydroxiklorokin.
 
Båda substanserna, klorokin och hydroxiklorokin, har desetylklorokin som aktiv metabolit.
Ackreditering:

​Nej