kB-Valproat (filterpapper)

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Natriumvalproat (filterpapper)
 • Valproinsyra (filterpapper)
 • DBS (dried blood spots)
 • Torkat blod på filterpapper
Läkemedelsnamn:
 • Natriumvalproat (filterpapper)
 • Valproinsyra (filterpapper)
 • Absenor (filterpapper)
 • Depakine (filterpapper)
 • Ergenyl (filterpapper)
 • Orfiril (filterpapper)
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Alternativt provtagningssätt för terapikontroll vid epilepsi, compliance eller biverkningsfrågeställning vid annan indikation, interaktionsfrågeställning eller polyfarmaci.

Vid tillstånd med förändrad proteinbildning kan bestämning av fri fraktion vara motiverad. För detta krävs analys i plasma. Se Provtagningsanvisningar för analys Valproat, -P/S

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i Takecare: kB-Valproat (filterpapper)

Provtagningsunderlag (TakeCare underlag) ska skickas med i kitet.

Specialremiss/pappersremiss: Remiss Läkemedel finns i kitet för provtagning och beställs från Karolinska Universitetslaboratoriets Webbutik.

Ange på remiss:

 • Provtagningsdatum och tid
 • Läkemedel för analys
 • Dos, styrka
 • Senaste dosintag, datum och tid
 • Kryssa i att man fått information om provtagning
Provtagning:

Kapillärt blod, bloddroppar på filterpapper.

Instruktioner för provtagning finns i provatgningskit. Provtagningskit kan beställas i Webbutik (se remiss information).

Alternativt se patientanvisning på www.karolinska.se

 

Tilläggsinformation

Provtagningskit kan skickas hem med patienter som är utbildade för egen provtagning i hemmet eller användas på mottagning av provtagningspersonal.

Förvaring / transport:

Filterpapperskortet med blodfläckar skall torka i rumstemperatur i minst 3 timmar.

Filterpapperet märks med etikett med rid/lid nummer.

OBS! Provtagningskortet får inte vara i direkt solljus eller fukt.

Provet transporteras i en förslutningsbar plastpåse med torkmedel. Förslut väl innan det stoppas tillsammans med remissen i förfrankerat kuvert. Kuvertet kan skickas i brevlåda med vanlig post.

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Analysresultat svaras ut som estimerad plasmakoncentration.

 

Svarsrutiner:

Analys utförs en gång per vecka.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

Kunder inom Karolinska Universitetssjukhuset:
ANVÄND NORMAL PROVTRANSPORT.