Buprenorfin, P-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Bunalict
 • buprenorfin
 • Buprefarm
 • Bupremyl
 • Buvidal
 • Espranor
 • Norspa
 • Suboxone
 • Temgesic
 • Zubsolv
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll, otillräcklig effekt, biverkningar, compliance.

Vid frågeställning intox/misstänkt intag/missbruk rekommenderas analys i urin, Buprenorfin, U-.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Buprenorfin, P-

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp.
 
Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.
 
 
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagningkan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar. 

Svarsrutiner:

Analys utförs varannan vecka.

Ackreditering:

​Ja