Bensodiazepiner, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
 • Alprazolam
 • Diazepam
 • Flunitrazepam
 • Halcion
 • Mogadon
 • Nitrazepam
 • Oxascand
 • Sobril
 • Stesolid
 • Temesta
 • Xanor
 • Midazolam
 • BUCCOLAM
 • Lorazepam
 • Diazemuls
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, intoxikation, compliance, utsättning av bensodiazepiner.

Vid missbruksfrågeställning beställs screening i urin: Bensodiazepiner, U-.
Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (HRMS).

Remiss:

Elektronsikt i TakeCare: beställning läggs per analyt

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och tid
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt och frågeställning
 • önskad substans
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Vid förvaring och transport till Klinisk farmakologi, Huddinge, skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Vid beställning av diazepam lämnas även svar på dess aktiva metaboliter nordiazepam, oxazepam och temazepam.
 
Vid beställning av midazolam lämnas även svar på dess aktiva metabolit OH-midazolam.
Ackreditering:
Ja (analysen är ackrediterad för alprazolam, diazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam, nordiazepam, oxazepam och temazepam)