Bensodiazepiner, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
 • Benzos U-
 • BZD U-
 • BDZ U-
 • Bzs U-
 • Klordiazepoxid U-
 • Librium U-
 • Diazepar U-
 • Valium U-
 • Stesolid U-
 • Alprazolam U-
 • Flunitrazepam U-
 • Klonazepam U-
 • Lorazepam U-
 • Midazolam U-
 • Oxazepam U-
 • Prazepam U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, Intoxikation
Metod:

Screening med immunkemisk metod.

Vid analys av missbruksmedel ingår kvantifiering av U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av analysresultatet.

I metoden detekteras:
4-OH-alprazolam/ (metabolit till Alprazolam), 4-OH-midazolam (metabolit till Midazolam), 4-OH-triazolam (metabolit till Triazolam), 7-Aminoflunitrazepam (metabolit till Flunitrazepam), 7-Aminoklonazepam (metabolit till Klonazepam), 7-Aminonitrazepam (metabolit till Nitrazepam), Lorazepam, Nordiazepam (metabolit till Diazepam), Temazepam,  Oxazepa

Vid positivt fynd vid screening för bensodiazepiner utförs verifiering baserad på kromatografi med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Gränsvärden.

Remiss:

Droganalys, Klinisk farmakologi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet).

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:

Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.

Ackreditering:
Ja