Atomoxetin, P-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Strattera
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.
Indikationer / kompletterande analyser:
Intoxikation, biverkningar, otillräcklig effekt, compliance.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Atomoxetin -P

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

  • provtagningsdatum och klockslag​​​
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:
FC-Mixture-rör, rosa propp.
Volym 2 mL venblod. 

OBS! Röret måste vändas 10 gånger omedelbart efter provtagning. Se rekommenderad rörordning​ om flera rör ingår i provtagningen på patienten.

Provtagning före dos och 60-90 minuter efter dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet, avskilj plasma. 

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst 7-14 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >14 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svar lämnas på atomoxetin och dess aktiva metabolit 4-hydroxyatomoxetin.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja