5-FU, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
 • Fluorouracil
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.
Indikationer / kompletterande analyser:
 • terapikontroll vid kontinuerlig infusion
 • biverkningar, intoxikation, läkemedelsinteraktion
 • compliance
Läkemedelsverket och EMA rekommenderar DPD-test före behandling med 5-FU. Se provtagningsanvisningar för Genotypning DPYD, B-.​
Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: 5FU -P​

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken). 

Ange på beställning/remiss: ​
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för påbörjad infusion
 • planerad total infusionslängd i timmar
 • total mängd 5-FU (mg) i pågående infusion
 • om 5-FU ges tillsammans med leucovorin eller ej
 • övriga läkemedel, speciellt teofyllin som kan ge falskt för hög koncentration av 5-FU
 • vikt och längd, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
OBS! Särskilt provtagningsmateriel krävs för att stabilisera provet på grund av nedbrytning av 5-FU.
 
Stabiliseringskit beställas innan provtagning, detta görs via Webbutiken​.
 
Medföljande anvisning​ från Klinisk farmakologi gällande provtagning och stabilisering med My5-FU Sample Stabilizer Kit måste följas noga då analyssvarets tillförlitlighet är beroende av en korrekt utförd provtagning och en korrekt hantering av blodprovet.​

 
Förvaring / transport:

OBS! Stabiliserat EDTA-blod får inte kylas eller frysas!

Centrifugera stabiliserat EDTA-blod inom 48 timmar från provtagning. Avskilj plasman och kyl/frys. Plasman får inte innehålla några celler.

Hållbarhet vid förvaring och transport av stabiliserad EDTA-plasma:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar, som inkluderar skattning av AUC (total läkemedelsexponering).
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej