Trimetylaminuri, kval, Pt(U)-

CMMS

Alternativa sökord:
  • Fish odor syndrome
  • TMAU (trimetylaminuri)
Indikationer / kompletterande analyser:
Screeningprov för misstänkt trimetylaminuri (TMAU).
 
Utsöndring av trimetylamin och dimetylglycin ger en avvikande kroppslukt som påminner om rutten fisk. Koncentrationen av metaboliterna ökar vid intag av livsmedel med högt kolininnehåll (t ex bönor, egg, lever). Därför rekommenderas kolinprovokation i samband med provtagningen (se i rubriken "Provtagning").
Metod:
Luktprov
Remiss:

Med anledning av covid-19 utförs inte analysen på obestämd tid.

På önskemål från beställare kan prov skickas för kvantitering av trimetylaminer, vilket tydligt måste framgå av remissen. Övriga prover kan ​på begäran sparas under max 6 månader.
 
Anaysen går inte längre att beställa elektroniskt i TakeCare. Använd remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ") eller konsultremiss.
 

För remissuppgifter se anvisningen "Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport".

Provtagning:
Bakterieväxt i urien stör analysen. En urinsticka bör därför kontrolleras och eventuell infektion behandlas innan provtagning planeras.  
 

Dag 1:
Två kolinrika måltider mellan kl. 13-19, lunch och middag (t.ex. 2 ägg plus 400 g bönor/sojabönor).

Dag 2:
Dygnsmängd: patienten samlar dygnsmängd urin i dunk med tillsats av 20 mL HCl, 6 mol/L. Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L. Start på morgonen, slut på kvällen. Skicka 20 mL av välblandad surgjord dygnsurin till CMMS. Plaströr med skruvlock (t ex 2 st "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller 2 st "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)"). Även plastbehållare med skruvlock kan användas. 
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Stickprov (ifall dygnsmängden ej är möjlig): ungefär 20 mL urin. Surgör med 1 mL HCl, 1 mol/L.
Plaströr med skruvlock (t ex 2 st "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller 2 st "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)"). Även plastbehållare med skruvlock kan användas. 
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast. 

Tilläggsinformation

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar.

Patientanvisning finns för dygnssamling MED tillsats. Särskild anvisning finns för barn.

Se "ID-kontroll och märkning" i högermenyn. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst. 

Se anvisningen "Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport" för transportdetaljer.
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.
Analysen utförs vid behov.
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Analysen är kvalitativ och därför ingår inte U-kreatinin.

Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut