Trimetylaminuri, kval, Pt(U)-

CMMS

Alternativa sökord:
  • Fish odor syndrome
  • TMAU (trimetylaminuri)
Indikationer / kompletterande analyser:
Screeningprov för misstänkt trimetylaminuri (TMAU).
 
Utsöndring av trimetylamin och dimetylglycin ger en avvikande kroppslukt som påminner om fisk. Koncentrationen av metaboliterna ökar vid intag av livsmedel med högt kolininnehåll (t ex bönor, egg, lever). Därför rekommenderas kolinprovokation i samband med provtagningen (se i rubriken "Provtagning").
 
Vid positivt luktprov skickas prov för kvantifiering av trimetylaminer.
Metod:
Luktprov
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Metabolutredning, U-".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ") eller konsultremiss.

För remissuppgifter se anvisningen "Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport".

Provtagning:
Bakterier i urinen kan orsaka sekundär trimetylaminuri. Vi kommer därför att undersöka eventuell bakterietillväxt med en urinsticka. Vid bakterieuri kommer vi att begära ett nytt prov.
 
Om kolinprovokation är möjlig att genomföra föreslås nedanstående.
 

Dag 1:
Två kolinrika måltider mellan kl. 13-19, lunch och middag (t.ex. 2 ägg plus 400 g bönor/sojabönor).

Dag 2:
Dygnsmängd: patienten samlar dygnsmängd urin i dunk med tillsats av 20 mL HCl, 6 mol/L. Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L. Start på morgonen, slut på kvällen. Skicka 20 mL av välblandad surgjord dygnsurin till CMMS. OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten. Plaströr med skruvlock (t ex 2 st "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller 2 st "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)"). Även plastbehållare med skruvlock kan användas. 
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Stickprov (ifall dygnsmängden ej är möjlig): ungefär 20 mL urin. Surgör med 1 mL HCl, 1 mol/L. OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten.
Plaströr med skruvlock (t ex 2 st "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller 2 st "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)"). Även plastbehållare med skruvlock kan användas. 
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast. 

Tilläggsinformation

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar.

Patientanvisning finns för dygnssamling MED tillsats. Särskild anvisning finns för barn.

Se "ID-kontroll och märkning" i högermenyn. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst. 

Se anvisningen "Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport" för transportdetaljer.
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.
Analysen utförs vid behov.
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Analysen är kvalitativ och därför ingår inte U-Kreatinin.

Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut