Porfyriner, total, kvant, P-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår:

Metod:
Fluorometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare:

  • för patienter med fastställd porfyridiagnos: "Porfyri, behandlingskontroll  -B" 
  • i övriga fall: "Porfyri, utredning -B/-DNA".

 Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.

Provtagning:
Venblod.

För patienter med fastställd porfyridiagnos: se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport i anvisningen Porfyri, behandlingskontroll.

I övriga fall: se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport i anvisningen Porfyri, utredning.
Förvaring / transport:

Se under "Provtagning".

Referensintervall:
Mindre än 10 nmol/L.
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
Analysen utförs 2 - 3 gånger per månad. Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet.
Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post:
1) som del av porfyriutredning: 12 dagar
2) som behandlingskontroll: 11 dagar.
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.