Oxalat, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • oxalsyra, U-
  • glycerat, U-
  • glykolat, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Ingår i rutinmässig utredning av njurstenssjukdom.

Utredning av misstänkt primär hyperoxaluri typ 1 eller 2.

Detta är inte någon akutanalys. Vid misstanke om oxalatkristaller i urin pga etylenglykolförgiftning hänvisas till Klinisk Kemi för direktmikroskopering av urinen eller mätning av etylenglykol i serum.

Metod:
Gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: "Oxalat, Glycerat och Glykolat -U".

Pappersremiss: Remiss för utskrift hittas under CMMS remissinformation, välj "Metabolutredning

För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt).
 
2 - 8 mL urin (utan tillsats eller surgjord).
 
OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten.
 
Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​Se "ID-kontroll och märkning" för generell information kring provtagning. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst.
För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Referensintervall:

 0 – 6 månader7 – 24 månader2 – 5 år6 – 15 år≥ 16 år
Oxalat (mmol/mol kreatinin)<330<135<130<115<50
Glykolat
(mmol/mol kreatinin)
<120<80<190<140<90
Glycerat (mmol/mol kreatinin)<19<11<9,0<7,0<5,0


Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.

Analysen utförs 1 - 2 gånger per vecka.

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 13 dagar.
 
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
 
Koncentrationen för oxalat, glycerat och glykolat i µmol/L och mmol/mol kreatinin besvaras på svarsblankett med utlåtande av laboratorieläkare.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut