Orotsyra, U-

CMMS

Alternativt sökord: Orotat, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Orotsyra analyseras vid utredning av hyperammonemi och misstänkt ureacykeldefekt, samt vid misstanke på lysinurisk proteinintolerans och 5_monofosfatsyntetas brist UMPS. Vid dessa tillstånd ses en ökad utsöndring av orotsyra.

Utsöndring av orotsyra i urin bestäms även som behandlingskontroll av dessa sjukdomar.

Metod:
Vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: "Orotsyra -U".

Pappersremiss: Remiss för utskrift hittas under CMMS remissinformation, välj "Metabolutredning".

För remissuppgifter se anvisning Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt).
2 - 8 mL urin utan tillsats.
OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten.
 
Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret. 

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst.
Referensintervall:

Åldersberoende. Se svarsblanketten och utlåtande av laboratorieläkare. 

Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
 
Analysen utförs 2 - 3 gånger per månad.
 

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 9 dagar.

Kortaste svarstid vid akut analys: 1 - 2 arbetsdagar vilket kräver att beställaren kontaktar CMMS via Kundservice innan provet skickas.​

Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut