Organiska syror, U-

CMMS

Alternativa sökord:
Akutföreskrifter:

​Se under "Svarsrutiner".

Indikationer / kompletterande analyser:

Screeningprov för misstänkt organisk aciduri. Analysen fångar många sjukdomar bl.a. metylmalonsyrauri (även p.g.a. B12-brist) MSUD, propionsyrauri, isovaleriansyrauri, glutarsyrauri typ I (GA1), multipel acyl-CoA dehydrogenas brist (MADD / GA2), 3-metylkrotonylglycinuri, alkaptonuri, 5-oxoprolinuri.

Bör även analyseras vid misstanke om defekt i nedbrytningen av fettsyror, tyrosinemi, hyperoxaluri typ I och II och thymin-uraciluri samt vid misstänkt mitokondriell sjukdom. 

I analysen upptäcks även neuroblastom p.g.a. förhöjd utsöndring av HVA och VMA.

Metod:
Gaskromatografi-masspektrometri (GC/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Organiska syror, U-" eller "Metabolutredning, U-".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:

Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats.

Plaströr med skruvlock (t ex  "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)"). Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:

Förvara och skicka urinprovet fryst.
För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare. ​​

Analysen utförs 2 - 3 gånger per vecka.​​

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. ​Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 9 dagar.​​​

Kortaste svarstid vid akut analys: 1 - 2 arbetsdagar vilket kräver att beställaren kontaktar CMMS via Kundservice innan provet skickas.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut