Oligosackarider, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • glukokonjugat, U-
  • glykokonjugat, U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Analyseras vid misstanke om lysosomala inlagringssjukdomar så som fukosidos, mannosidos, aspartylglukosaminuri, Pompes sjukdom med flera.
Metod:
Tunnskiktskomatografi.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Oligosackarider -U".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Provtagning:

Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten.

Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Förvara och skicka fryst.
För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.
Analysen utförs vid behov.
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 28 dagar.
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut