Neuraminidas, Fib-

CMMS

Alternativt sökord: sialidos
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid misstanke om sialidos typ I eller II.

Metod:

Odling av fibroblaster och fluorometrisk enzymbestämning.

Remiss:

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").

Ange tydligt på remissen: "Får ej frysas!".

Ange på remissen:

  • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
  • Provtagningsdatum
  • Provmaterial
  • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig. 
  • Akutsvar: markera i avsedd ruta
  • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet.

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

  • Önskemål/frågeställning/diagnos
  • Kortfattat kliniska data 
  • Medicinering
Provtagning:

För provtagning och Förvaring/transport se anvisningen Biobankning av hudbiopsi​

Förvaring / transport:

Se Biobankning av hudbiopsi

Svarsrutiner:
Analysen utförs vid behov.
Bedöms av laboratorieläkare. Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet.
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut