Biobankning av hudbiopsi

CMMS

Alternativa sökord:
 • fibroblaster
 • hudbiopsi
Indikationer / kompletterande analyser:
Hudbiopsi tas för odling av fibroblaster som kan användas för metabola studier, enzymbestämningar och genetisk diagnostik.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Biobankning av hudbiopsi -Hudbiopsi".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").

Ange tydligt på remissen: "Får ej frysas!".

Ange på remissen:

 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
 • Provtagningsdatum
 • Provmaterial
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet.

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data 
 • Medicinering
Provtagning:

För patienter som bor tillräckligt nära Karolinska, Solna är det bästa att remissen sänds till oss och att vi kallar patienten för provtagning här. Då undviks fördröjning eller felhantering under transporten.

Om provet tas på hemsjukhus:

 • Planera provtagningen till början av veckan.
 • Ring till CMMS innan provtagningen,  tel. 08-123 714 48, då viss förberedelse krävs.
 • Hudbiopsin måste tas sterilt med sterila instrument, förslagsvis  på överarmens insida.
 • Placera hudbiopsin i sterilt rör innehållande steril fysiologisk saltlösning (0,9 % NaCl).

Förslag på teknik:

Efter lokalbedövning nyper man upp ett litet veck mellan skänklarna på en steril pincett och skär loss det som sticker ut genom att skära längs skänklarna så att en liten hud bit tas loss. Den bör bli ett par mm tjock på mitten och ca 1 cm lång. Såret som ser ut som en miniatyrmun tejpas med kirurgtejp.

Alternativt kan man skära ut ett "öga" med skalpell och sluta såret med steri-strips eller ta en vanlig stansbiopsi, det senare ger dock ger fulare ärr.


Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn).
Ange provtagningsdatum och -tid på röret.
Förvaring / transport:

Hudbiopsin

 • måste provtas och skickas i början på veckan
 • måste förvaras i ett sterilt rör som innehåller steril fysiologisk saltlösning (0,9 % NaCl)
 • måste skickas i rumstemperatur
 • måste komma till CMMS inom 2 dygn
 • skriv på remissen och utanpå paketet: "Får ej frysas!" 

 
Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner.

Skicka provet till följande adress:

CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Svarsrutiner:
Se respektive analys.
Ackreditering:
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut