Laktat, D-, U-

CMMS

Alternativt sökord: D-laktat, U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Kvantifiering av bakterieproducerat D-laktat. Kroppsegna celler producerar L-laktat.
 
Utsöndringen av D-laktat i urinen analyseras för att påvisa misstänkt bakterieöverväxt i tarmen eller för att påvisa D-laktatproducerande bakterier i blodet. 
 
Laktatdehydrogenaset som används i metoden är specifikt för D-formen av laktat.
Metod:
Enzymmätning, spektrofotometri. 
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Laktat, D-, U-".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisning Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Provtagning:

Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten.

Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)"). 

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

OBS! Prover som anländer rumstempererade kan inte analyseras.

Tilläggsinformation

​Ifall urinprovet ankommer till CMMS inom 60 min från provtagningen: placera provet direkt på is och skicka kylt.

För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
  • Förvara och skicka urinprovet fryst.
  • Prover som anländer rumstempererade kan inte analyseras.

För transportdetaljer se anvisning Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Referensintervall:
< 0,1 mmol/L
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare. ​​​

Analysen utförs vid behov.​​​

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut