Glykosaminoglykaner, kvant, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • GAG, kvant, U-
  • mukopolysackarider, kvant, U-
  • glukosaminoglykaner, kvant, U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Mucopolysackaridoser är en sjukdomsgrupp som tillhör de lysosomala inlagringssjukdomarna. Symtom som kan inge misstanke om inlagringssjukdom är bl.a. skelettförändringar, ögonpåverkan, grova ansiktsdrag och förstorad lever.
Mucopolysackaridoser orsakas av defekter i olika enzymsteg i nedbrytningen av mucopolysackarider, vilket resulterar i bl.a. förhöjd utsöndring av glykosaminoglykaner i urinen.
Vid förhöjd utsöndring kan undersökningen komma att kompletteras med elektrofores av glykosaminoglykanerna (se anvisningen Glykosaminoglykaner, fraktionering, U-) om detta bedöms relevant. Vid behov av kompletterande enzymanalyser kontaktas beställaren. 
Metod:

Spektrofotometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Glykosaminoglykaner, kvantitativt -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").


För remissuppgifter se anvisning Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten.
 
Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret. 

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst.
Referensintervall:
Åldersberoende. Se svarsblanketten och utlåtande av laboratorieläkare. 
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
 
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.  
 

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 14 dagar. Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
 Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut