Glykosaminoglykaner, fraktionering, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • GAG, fraktionering, U-
  • mukopolysackarider, fraktionering, U-
  • glykosaminoglykaner, kval, U-
  • glykosaminoglykaner, elektrofores
  • glukosaminoglykaner, fraktionering, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Analyseras vid förhöjd urinutsöndring av glykosaminoglykaner.

Metod:

Elektrofores

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Metabol utredning -U". Ange Glykosaminoglykaner, fraktionering.

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten.
 
Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst.
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
 
Analysen utförs vid behov. Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut