Fettsyrasammansättning, fosfolipider, P-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om brist på essensiella fettsyror som omega-3 och omega-6 fettsyror. Kontrolleras bl.a. hos patienter som har speciell dietbehandling. Används framför allt för kontroll av patienter med cystisk fibros.
Metod:
Gaskromatografi
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: "Fettsyrasammansättning, fosfolipider -P".


Pappersremiss: Remiss för utskrift hittas under CMMS remissinformation, välj "Metabolutredning".


För remissuppgifter se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.   

Provtagning:

Venblod. Na-heparinrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma.

Små barn eller om venös provtagning EJ möjlig: 1 mL blod i mikrorör Li-heparin (utan gel om möjligt). Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Förvaring / transport:
Svarsrutiner:
Analysen utförs 2-4 gånger i månaden.
Bedöms av laboratorieläkare. De olika fettsyrorna i fosfolipiderna i procent av totala antalet fettsyror besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 23 dagar.

Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut