Citrat, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • citronsyra, U-
  • citrat-utsöndring Pt(U)-
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av stenbildning i urinvägarna. En låg citratkoncentration predisponerar för stenbildning.

Metod:

Enzymatisk bestämning med spektrofotometri.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Citrat -U" eller "Citrat-utsöndring -Pt(U)".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").


För remissuppgifter se anvisning Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:

Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin (utan tillsats eller surgjord).

Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Om stickprov från dygnssamling skickas ange samlingstid och samlingsvolym.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret. 

Förvaring / transport:

Förvara och skicka urinprovet fryst.

För transportdetaljer se anvisning Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Referensintervall:

0,04 - 0,65 mol/mol kreatinin

0,89 - 5,05 mmol/dygn (dygnsutsöndring svaras endast ut vid 24 timmars dygnssamling)
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.

Analysen utförs 2 - 3 gånger per månad.
 
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 20 dagar​.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut