Citrat, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • citronsyra, U-
  • citrat-utsöndring Pt(U)-
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av stenbildning i urinvägarna. En låg citratkoncentration predisponerar för stenbildning.

Metod:

Enzymatisk bestämning med spektrofotometri.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: "Citrat -U" eller "Citrat-utsöndring -Pt(U)".

Pappersremiss: Remiss för utskrift hittas under CMMS remissinformation, välj "Metabolutredning".

För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:

Utförs antingen som dygnssamling eller stickprov.

Dygnssamling: skicka en delvolym från samlingen som stickprov och ange samlingstid och samlingsvolym.

Stickprov (av morgonurin när så är möjligt).

2 - 8 mL urin utan tillsats.

OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2cm från kanten.

Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" för generell information kring provtagning.

Ange även provtagningsdatum och -tid på röret. 

Förvaring / transport:

Förvara och skicka fryst.

För transportdetaljer se anvisning Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Referensintervall:
  • 0,04 - 0,65 mol/mol kreatinin.
  • 0,89 - 5,05 mmol/dygn (dygnsutsöndring svaras endast ut vid 24±2 timmars samling).
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.

Analysen utförs 2-3 gånger per månad.

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet.
Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 13 dagar.

Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut