3-Hydroxybutyrat, P-

CMMS

Alternativa sökord:
Akutföreskrifter:

Obs! Analysen utförs ej akut!

Indikationer / kompletterande analyser:

Plasmakoncentrationen av 3-hydroxybutyrat är av värde vid differentialdiagnostiken av olika medfödda metabola sjukdomar med metabol acidos och ökat anjongap. 

3-hydroxybutyrat kan även användas för att följa ketonkroppsproduktionen vid fasteprovokationer, diabetisk ketoacidos och behandling med ketogen kost.

Metod:
Enzymatisk bestämning med spektrofotometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "3-Hydroxybutyrat -P".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" ( i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Provtagning:

Obs! Analysen utförs ej akut!

Venblod. Na-heparinrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma. Små barn: mikrorör Li-heparin (utan gel om möjligt). 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Tilläggsinformation

​För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Referensintervall:

 

Vuxna efter en natts fasta       < 0,2 mmol/L
Nyfödda yngre än 10 dagar 0,2 - 1,4 mmol/L

 ​

Svarsrutiner:

Obs! Analysen utförs ej akut!

Bedöms av laboratorieläkare.​​

Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 11 dagar.​

Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.​​​​​​


Ketoner kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion. Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)​ ​

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut