Tema Akut och Reparativ Medicin

Vi fokuserar både på akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska inom de ovan beskrivna områdena. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller utrustning och personal. I uppdraget ingår även att säkerställa, forskning och utbildning inom dessa områden.

Webbredaktör: Heléne Abrahamsson