Medicinsk Diagnostik Karolinska

Medicinsk Diagnostik Karolinska är centrum för kompetensmässigt och tekniskt ledande diagnostik, intervention och behandling som tillgodoser patienternas behov idag och i framtiden. Verksamheten omfattar hela det diagnostiska området inom laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Välkommen till radiologi

Möt några av våra medarbetare inom radiologi.

Biomedicinsk analytiker på Klinisk mikrobiologi

Kom och se hur en biomedicinsk analytiker jobbar på Klinisk mikrobiologi på Karolinska Universitetslaboratoriet

Webbredaktör: Erika Sjöbom