Kontakta Bild och Funktion

Behöver du komma i kontakt med oss på Bild och Funktion ska du i första hand vända dig antingen till mottagningen eller den medicinska enheten i fråga. Om du vill höra av dig till funktionsledningen kan du använda nedanstående kontaktuppgifter.

Funktionschef

Juhana Hakumäki
Kontakt via e-post: Chefsassistent Ingalill Haraldsson

Operativ chef

Patrik Puhony
E-post: Patrik Puhony

Chefsassistent

Ingalill Haraldsson
E-post: Ingalill Haraldsson