Grundutbildad sjuksköterska på PMI

Både inom Pre- och postop och på THIVA arbetar grundutbildade sjuksköterskor tillsammans med specialistsjuksköterskor.

Jobba på Postop

Här berättar Hilda, sjuksköterska på Postop i Solna, om varför hon trivs så bra på jobbet.

Som sjuksköterska på en pre- och postoperativ avdelning jobbar man med högspecialiserad och avancerad postoperativ vård, övervakning och smärtbehandling. Preoperativa förberedelser, behandling och optimering inför olika typer av kirurgi förekommer också.
Sjuksköterskan kommer i kontakt med en mycket varierande patientgrupp vars vårdtid kan variera mellan ett par timmar till flera dygn och behandlar även bland annat patienter med svikt i vitala funktioner, såsom andning och cirkulation.
Både arbetsuppgifterna och arbetstempot på pre-/postop är mycket omväxlande, vilket ger en fördjupad och bred kompetens inom ett flertal områden.