Undersköterska på PMI

Lär dig mer om en undersköterskas vardag hos oss på PMI, se filmen och läs intervjuer med några av våra medarbetare.

Som undersköterska på en intensivvårdsavdelning arbetar man med högteknologisk avancerad intensivvård med nära koppling till forskning och utveckling. Undersköterskans roll är i huvudsak att sköta den patientnära omvårdnaden, övervakning av vitalparametrar och mobilisering.

Undersköterskan är en mycket viktig del i teamarbetet där du som undersköterska är den som är närmast patienten.
Undersköterskan måste även hantera situationer som innefattar att stödja patienter och anhöriga i kris – det är otroligt viktigt att alla patienter och anhöriga bemöts med respekt och empati.

I ditt arbete som undersköterska på operation har du en mycket viktig roll i teamet. Du kommer bland annat att arbeta inne på operationssal där du assisterar både anestesi- och operationssjuksköterska i deras arbete.
En annan del av jobbet innebär att du förbereder och plockar fram relevant utrustning och material till aktuell operation samt ansvarar för att rengöra och iordningställa salen inför nästa operation. 

Som undersköterska på en postoperativ avdelning arbetar man med patientnära arbete i en högspecialiserad vårdmiljö. Undersköterskan planerar och utför daglig omvårdnad av patienten tillsammans med övriga i vårdteamet.
En postoperativ avdelning har en mycket varierande patientgrupp vars vårdtid kan variera mellan ett par timmar till flera dygn. Detta gör att både arbetsuppgifterna och arbetstempot är mycket omväxlande vilket ger en bred kompetens inom ett flertal områden.