Lediga tjänster PMI

Aktuella annonser

Omvårdnadschef till FO Pre- och Postoperativ vård samt smärtvård i Solna

 

Omvårdnadschef till Funktionsområde Pre- och Postoperativ vård i Huddinge 

 

Intresseanmälan för ST-läkartjänst i Anestesi och Intensivvård, 2021

 

Har du några frågor om arbetsplatsen eller tjänster kontakta fackliga representanterna nedan för hänvisning till lokala kontakter:

Vårdförbundet: Mira Nyberg, mira.nyberg@sll.se, Ingrid Allerstam, ingrid.allerstam@sll.se
Kommunal: Fredrika Holm, fredrika.holm@sll.se, Rune Engleskär, rune.engleskar@sll.se
Vision: Jill Gradin, jill.gradin@sll.se
Ledarna: Birgitta Andersson, birgitta.k.andersson@sll.se
Läkarföreningen: Yvonne Dellmark, yvonne.dellmark@sll.se