Betald specialistutbildning

Vi erbjuder dig som är grundutbildad sjuksköterska möjlighet att vidareutvecklas till specialistsjuksköterska utan att få ökade studieskulder.

Betald specialistutbildning innebär att du får möjlighet att genomföra dina specialiststudier till intensivvårds-, operations- eller anestesisjuksköterska på betald arbetstid, och samtidigt säkra var du ska arbeta när du blir klar med studierna. Studielönsavtalet innebär att du förbinder dig att arbeta hos oss på PMI i två år efter avslutade studier – men förhoppningsvis vill du stanna betydligt längre! Vi välkomnar dig oavsett om du studerar på heltid eller deltid, och tar gärna även emot dig som redan har påbörjat dina studier.

Ansökan om betald specialistutbildning inom PMI görs via en Karolinska-gemensam annons som ligger ute i anslutning till lärosätenas antagningsperioder.