Jobba som steriltekniker

Sterilprocessen - så funkar det!

Hur blir ett operationsinstrument sterilt? Vi tjuvkikade hos Steriltekniken i Solna för att se hur man jobbar här, med allt från ultraljudsbad till autoklav.

På avdelningen för sterilteknik, eller "Sterilen" som det ofta kallas till vardags, arbetar utbildade steriltekniker och undersköterskor med erfarenhet inom sterilteknisk verksamhet. Inom enheten packas och steriliseras instrument till operationsavdelningar, mottagningar, vårdavdelningar, vårdcentraler samt forskningsavdelningar och privata kunder. Sterilen har verksamhet både i den nya sjukhusbyggnaden i Solna och i Huddinge. Enheten i Huddinge står inför en spännande tid framöver då nya lokaler kommer stå klara för inflytt under våren 2020.

I sterilteknikerns/undersköterskans arbetsuppgifter ingår iordningställande av instrument och instrumentgaller, renhets- och funktionskontroll samt en viss del logistiskt samarbete med operationsavdelningen och andra kunder.

Arbetet är stimulerande och bedrivs ofta i högt tempo. Det behövs både organisationsförmåga, problemlösning, servicekänsla och ett välfungerande samarbete för att få alla instrument diskade och levererade till rätt kund i rätt tid.