Maria Klahr Wikström

Maria är operationssjuksköterska och arbetar som omvårdnadschef på medicinska enheten perioperativ vård i Solna sedan september 2019.

Maria Klahr Wikström Foto: Josefin Lundgren Gawell

Du har arbetat som omvårdnadschef i drygt ett år nu, hur känns det?

Det känns bra. Det bästa är att det är så omväxlande, ingen dag är den andra lik och det passar mig perfekt. Det är roligt men också tufft och utvecklande. Det går inte en dag utan att jag lär mig någonting på mitt jobb. Samtidigt är det väldigt arbetskrävande. Dagen är inte slut när man går hem på samma sätt som när man jobbar kliniskt med patienter.

Jag har under min karriär hunnit arbeta på alla sjukhus i Stockholm, ca 20 år blev det innan jag tog klivet och provade på att vara chef. Fördelen med att inte ha varit chef så länge är att jag var medarbetare för inte så länge sedan. Jag har det färskt i minnet och kan använda mig av det i ledarskapet.

Har du någon chefsförbild?

Jag försöker kombinera egenskaper jag uppskattat hos olika chefer jag haft genom åren. Jag funderar aktivt på ledarskapet och försöker hela tiden stå på två ben, ett för medarbetarna och det andra för arbetsgivarens. Verksamheten skulle inte klara sig utan medarbetarna, det behöver man komma ihåg. Ledarskap är verkligen superintressant. Att se människor växa och avdelningen utvecklas ger mig tillfredställelse. Det behöver vara en bra arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial. Vi spenderar ca 40 timmar i veckan på arbetet, blir det en bra arbetsplats och man trivs så blir det positivt för alla, både arbetsgivare och arbetstagare vinner på det.

Hur fungerar det delade ledarskapet mellan omvådnadscheferna?

Det delade ledarskap vi har på Funktion PMI har verkligen sina fördelar. Man slipper vara ensam, och det är speciellt bra när man är ny, som jag. Det blir som ett inbyggt mentorskap. Mina kollegor har slussat in mig en mängd frågor och deras kunskap är stor. Vi är en grupp med både nyare och mer erfarna chefer, och vi lär av varandra upplever jag. Det finns utmaningar att arbeta i grupp också förstås, men vi jobbar på att hitta varandras styrkor och stärka upp varandras svagheter.

Hur ser dina dagar ut?

Jag planerar mina dagar själv. Jag jobbar i driften var tredje vecka. Då står jag inte på sal men är bakdrift ihop med vårdledare och patientansvarig läkare. Det handlar om att få ihop det dagliga med bemanning, omfördelning av patienter, samarbeten med övriga operationsavdelningar osv. Som chef har jag en arbetsgrupp på ca 25 personer, operationssjuksköterskor och operations undersköterskor. Mina ansvarsområden är kopplade till min specialistkompetens. Jag har till exempel fokus på medicintekniska frågor i operationssalarna, robotkirurgi, kontakt med sterilteknik, hygien, rekrytering och utbildning.

Skulle du rekommendera jobbet som omvårdandschef på PMI?

Om man har funderat på att vara chef så tycker jag verkligen att man ska prova. Här på Karolinska Universitetssjukhuset finns mycket erfarenhet att lära sig av och utbildningar att gå. Det finns bland annat ett utbildningsprogram där man få träffa andra chefskollegor varje månad och får utbildning i det som hör till ledarskap. Är man intresserad så finns ytterligare både interna och externa utbildningar att genomföra. Det är en bra "chefskola" att arbeta här och det delade ledarskapet ger ett kollegialt lärande.

Samtidigt befinner vi oss i en verksamhet som bedriver högspecialiserad vård med ett starkt och genomsyrat forsknings och utbildningsklimat. Förutom att vi har fokusmånad varje månad har vi även två utbildningstillfällen i veckan för medarbetare. Medarbetare önskar vad man vill lära sig mer om och vi hjälps åt att planera. Det kan bli allt från fördjupning i operationsprogrammet Orbit, en ny operationsteknik, svår luftväg eller så bjuder vi in anestesiolog eller kirurg som återkopplar ett patientfall.

Det finns så mycket kunskap här i huset och olika roller att växa i. Till exempel omvårdnadsansvariga, vårdledare eller universitetssjuksköterskor som driver utvecklingsarbetet på avdelningarna. Karolinska är ett karriärssjukhus, det finns massor av möjligheter, både för chefer och medarbetare.

Det här är verkligen möjligheternas sjukhus.